Een bruisende, levendige en warme gemeente, daar blijven we ons voor inzetten. Telkens wanneer we in gesprek gaan, merken we dat jullie sterk betrokken zijn bij onze gemeente. Of het nu gaat over groenvoorziening, fietsinfrastructuur, afvalbeleid of de zorg voor onze senioren – jullie tonen betrokkenheid. Inspraak blijft dan ook een van onze prioriteiten. Het afgelopen jaar zijn we de wijken ingegaan om naar jullie vragen te luisteren. Met deze korte bevraging willen we de drempel verder verlagen en geven we je de kans om je stem te laten horen. Je kan de vragen zowel op papier als digitaal beantwoorden. Wij hopen dat jullie van deze gelegenheid gebruikmaken. De resultaten nemen we mee bij het opstellen van ons programma.