Rupelgemeenten en Aartselaar engageren zich voor ketenaanpak dak-en thuisloosheid

CAW Boom-Mechelen-Lier gaat samen met Rupelgemeenten Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Aartselaar met een nieuwe ketenaanpak dak- en thuisloosheid van start. Officieel op 1 januari 2022, maar in de praktijk al in aanloop van de eindejaarsperiode. De ketenaanpak dak- en thuisloosheid
bestaat naast het aanbod van bed, bad en brood, ook uit een belangrijk luik preventie.


Motto is: “Niemand slaapt tegen zijn wil op straat.”
Aan de nieuwe ketenaanpak ging een jaar van intensief overleg vooraf. CAW Boom-Mechelen-Lier verzamelde informatie rechtstreeks van de mensen in het werkveld – de maatschappelijk assistenten
van de OCMW’s -, de diensthoofden en de schepenen sociale zaken. Hiervoor werden 3 inspraakmomenten georganiseerd. Vlotter nam de rol van facilitator op.


De noden en behoeften werden in kaart gebracht, alsook de wenselijke en mogelijke oplossingen. Op basis daarvan werd de ketenaanpak uitgetekend. Enerzijds is het aantal plaatsen in de nachtopvang uitgebreid, anderzijds wordt sterk ingezet op preventie van dak- en thuisloosheid en van herval.
Intensieve begeleiding staat daarbij centraal. Die wordt aangeboden in de woonvormen die CAW aanbiedt, maar ook bij bewoners die dreigen uit huis te worden gezet aan huis en bij cliënten die in een noodwoning van een OCMW verblijven.


De lokale besturen voelen zich gesteund met deze ketenaanpak. Net zo min als hun cliënten er alleen voor staan, zo staan ook zij niet alleen in een duurzame aanpak van dak- en thuisloosheid. KINA (crisisopvang), de sociale huisvestingsmaatschappijen, het sociaal verhuurkantoor,
thuisbegeleidingsdiensten, burenbemiddelaars e.a. zijn daarbij ook onmisbare partners. Een warme thuis voor iedereen is de warme wens van de vijf schepenen sociale zaken.

“We wensen dat al wie het gevoel heeft op de dool te zijn, de kracht en hulp vindt om een
nieuwe start te nemen en een nieuwe thuis op te bouwen. Daarom hebben we voor de
Warmste Week het plaatje “Something inside so strong” van Labi Siffre aangevraagd.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *