De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn om op 31 december 2019 de bewoning van de Parkwijk stop te zetten, heeft in onze gemeente voor heel wat bezorgdheid gezorgd. Dat begrijpen we.

Voor elke bewoner van de Parkwijk wordt gezocht naar een geschikte, kwalitatieve en betaalbare woonst, waarbij maximaal rekening gehouden wordt met de individuele wensen van elke bewoner.

De Parkwijk werd eind jaren ’50 gebouwd.  Zestig jaar later zijn de huisjes langs de Matenstraat nog steeds een vertrouwd dorpszicht. Helaas voldoen de huisjes niet langer aan de hedendaagse woonnormen. Zo moeten de woningen vanaf 1 januari 2020 voldoen aan nieuwe isolatienormen. De structuur van de huisjes laat echter niet toe om die noodzakelijke werken uit te voeren.

Tot nu toe werden alleen de meest noodzakelijke onderhoudswerken aan de woningen gedaan. Tot de bewoners naar de nieuwe seniorenflats in het Nielderhoff kunnen verhuizen. Helaas loopt dit project vertraging op. De flats zullen pas ten vroegste in 2024 klaar zijn. We betreuren deze vertraging. Maar we beloven en verbinden ons ertoe om voor alle bewoners van de Parkwijk een kwalitatieve woonoplossing te vinden.

Voor elke bewoner gaan we op zoek naar een geschikte, kwalitatieve en betaalbare woonst. Bij die zoektocht kunnen de bewoners rekenen op persoonlijke begeleiding van een maatschappelijk assistente. In nauw overleg met de bewoners gaat zij voor iedereen op zoek naar huisvesting, waarbij maximaal rekening wordt gehouden met de individuele wensen van elke bewoner.