Het gemeentebestuur van Niel maakte eerder al een 12-puntenplan bekend om de gemeente door de coronaperiode te loodsen. Een ervan was de gedeeltelijke verlaging van de onroerende voorheffing, als steunmaatregel voor bewoners, verenigingen en bedrijven. De gemeenteraad heeft de onroerende voorheffing teruggedraaid van 1550 naar 1263 opcentiemen. De oorspronkelijk voorziene verhoging wordt zo gehalveerd.

Normaal is er na 31 januari geen mogelijkheid meer om het tarief van de onroerende voorheffing te verlagen.
Maar de Vlaamse regering laat dit in 2020 uitzonderlijk wel toe voor gemeenten die dit willen doen als coronamaatregel.

De onroerende voorheffing daalt van 1550 naar 1263 opcentiemen, en dit voor de volledige legislatuur. De oorspronkelijke verhoging was te sterk in het licht van deze nieuwe, onzekere tijden. Anderzijds heeft de coronacrisis ook een impact op de eigen gemeentelijke budgetten. Het gemeentebestuur voorziet dat de coronacrisis 700.000 euro zal kosten voor Niel in de jaren 2020 en 2021.

Dat gaat van de aankoop van de gratis mondmaskers voor de inwoners (50.000 euro), over het vrijstellen van huur van gemeentelijke lokalen,
de bijdrage voor de triagepost aan het ziekenhuis in Reet tot de te verwachten minderopbrengst uit de aanvullende personenbelasting (350.000 euro).

Het schepencollege voorziet daarom een buffer van 700.000 euro om deze golf en een eventuele tweede golf, in de herfst van dit jaar, op te vangen. De investeringen worden verder gespreid in de tijd zodat er voor ongeveer 6 miljoen investeringen worden uitgesteld naar de eerste jaren van de volgende legislatuur, vanaf 2025.
Ook worden een aantal verkopen en overdrachten doorgevoerd.

“We zijn hier absoluut niet lichtzinnig over één nacht ijs gegaan”, benadrukt burgemeester Tom De Vries
(Open VLD), bevoegd voor Financiën. “Samen met de administratie hebben we de nodige berekeningen gemaakt en ook naar het investeringsbudget gekeken. Investeren blijft nodig. Maar we gaan de komende jaren minder stevig én voorzichtiger investeren. We zetten de tering naar de nering. Dat hebben vele Nielenaren ons de voorbije maanden ook duidelijk gevraagd. We pasten het investeringsplan aan en schrappen de komende jaren 9 miljoen aan investeringen. Dat brengt het investeringsbudget voor deze
legislatuur op 13,2 miljoen euro.”

Zodra de coronacrisis het mogelijk maakt, wordt ook het onderzoek voortgezet naar woningen in Niel met een vandaag nog zeer laag kadastraal inkomen. Een driehonderdtal woningen komen in het vizier, die onderzocht moeten worden door de aanwijzend schatter en het kadaster. Dit zijn de woningen in Niel die, volgens de gegevens van het kadaster nog geen badkamer of sanitair hebben. Waarschijnlijk hebben die woningen, na een grondige verbouwing, vandaag wel een badkamer en sanitair. Dus zijn die woningen ook meer waard.
Deze ongelijkheid wil het gemeentebestuur zo snel mogelijk rechttrekken. Nadien wordt deze aanpak verder geëvalueerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *