“Het investeringsbudget werd opnieuw bekeken. We gaan voorzichtiger investeren en sturen bij waar nodig. De coronacrisis verplicht ons daar ook toe”, zegt burgemeester Tom De Vries.

De Nielse gemeenteraad heeft de onroerende voorheffing teruggedraaid van 1550 naar 1263 opcentiemen. De oorspronkelijke verhoging wordt gehalveerd. Deze daling is één van de 12 punten van het Nielse coronaplan.

En toen kwam corona… Deze crisis heeft een grote impact op vele Nielenaren. Ook op de budgetten van de gemeente.
De Vlaamse regering laat daarom uitzonderlijk toe het tarief van de onroerende voorheffing nog dit jaar te wijzigen. De onroerende
voorheffing daalt van 1550 naar 1263 opcentiemen, voor de volledige legislatuur.
De kosten van de coronacrisis maken een verdere daling niet mogelijk. Het bestuur schat dat deze, en een mogelijke tweede golf, een kostenplaatje heeft van minstens 700.000 euro. Tal van inkomsten vallen weg en er zijn vele extra kosten zoals de mondmaskers voor alle Nielenaren en de Nielse bijdrage voor de triagepost aan het ziekenhuis in Rumst…

“Investeren blijft nodig. Maar we gaan voorzichtiger investeren. Dat hebben vele Nielenaren ons de voorbije maanden ook duidelijk gevraagd. Het investeringsbudget werd opnieuw bekeken. We blijven dat streng opvolgen. En sturen bij waar nodig. Deze crisis verplicht ons daar ook toe”,
zegt burgemeester Tom De Vries.
“Investeringen worden verder gespreid in de tijd. Zes miljoen aan investeringen schuiven door naar de eerste jaren van de volgende legislatuur, vanaf 2025.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *