• Energie crisis
  De energiecrisis raakt iedereen. Niet alleen in Niel, maar wereldwijd. Deze crisis – de ernstigste sedert de tweede wereldoorlog -kan lokaal niet worden opgelost. Dit wil evenwel niet zeggen dat wij niet bezorgd zijn voor het welzijn van onze burgers.Wat zuinig energieverbruik betreft, biedt het Lokaal Bestuur van Niel al […]
 • Uitbreiding schietclub Puurs-Sint-Amands
  Onze OpenVLD Niel fractie heeft zich gemobiliseerd om de buurt te informeren dat er net over het water in Puurs-Sint-Amands een kleiduifschietclub een aanpassing heeft aangevraagd van hun werking. Zo vragen ze een uitbreiding van 4 naar 5 openingsdagen & opfeestdagen, extra schietstanden en een nieuwe oriëntatie richtingNoeveren en Hellegat.U […]
 • Visie sociaal wonen in Niel
  Het college van burgemeester en schepenen keurde in december 2021, op voordracht van schepen voor Woonbeleid Anne Troch (Open Vld), de visietekst “Sociaal Wonen” goed. Een omgevingsanalyse, waarin de huidige situatie in Niel werd geïnventariseerd, werd in oktober 2021 besproken op een gemeenteraadscommissie, waar aan alle fracties ook om hun […]
 • Audit Vlaanderen – Niel
  In het najaar van 2021 voerde Audit Vlaanderen een organisatie-audit uit in het lokaal bestuur Niel.Het eindrapport is klaar en bevat zo’n 17 aanbevelingen om mee aan de slag te gaan. Open Vld Niel is alvast klaar om met de aanbevelingen aan de slag te gaan. De 17 aanbevelingen van […]
 • Warme wens voor warme thuis
  Rupelgemeenten en Aartselaar engageren zich voor ketenaanpak dak-en thuisloosheid CAW Boom-Mechelen-Lier gaat samen met Rupelgemeenten Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Aartselaar met een nieuwe ketenaanpak dak- en thuisloosheid van start. Officieel op 1 januari 2022, maar in de praktijk al in aanloop van de eindejaarsperiode. De ketenaanpak dak- en thuisloosheidbestaat […]
 • Nieuwe Gemeenteraadsvoorzitter
  Jan Van de Velde volgt Steven Mattheus op Na 15 jaar als gemeenteraadslid, waarvan 12 jaar als schepen, zei Bart Van der Velde op 1 juli de actieve Nielse politiek vaarwel. Steven Mattheus (50) legde de eed af als nieuwe schepen. Hij volgt Bart op. Steven was sinds januari 2019 […]
 • Open VLD herdenkt razzia in weeshuis
  Op 10 mei 1940, 81 jaar geleden, viel Duitsland België aan en begon, ook in ons land, de Tweede Wereldoorlog. Wie als kind of jongvolwassene de oorlogsjaren bewust meemaakte, is vandaag bejaard of al overleden. Maar wat tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurde, mag nooit vergeten worden. Op Hemelvaartsdag, 18 mei […]
 • Kleine attentie bij heropstart horecaterrassen
  Eindelijk! We kunnen terug een terrasje doen. De lekkere koffie en het frisse pintje in onze favoriete horecazaak gaan smaken. Het is voor de horeca-uitbaters een moeilijke periode geweest, daarom wilt het gemeentebestuur hen zo goed mogelijk ondersteunen. Vandaag bracht schepen van Lokale Economie Ellen Brits met haar dienst een […]
 • Thuiskomen in je buurt – integratie
  Vlaams minister van Samenleven Bart Somers heeft samen met het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie 26 projecten geselecteerd om nieuwkomers in contact te brengen met autochtone Vlamingen. Elk van de proefprojecten ontvangt 40.000 euro. Daartoe behoort ook ‘Thuiskomen in je buurt’ van de gemeenten Aartselaar, Boom, Niel, Hemiksem, […]
 • College dient bezwaar in tegen Schels Stort
  De afgelopen dagen is er heel wat ongerustheid ontstaan bij onze inwoners naar aanleiding van de plannen van een bedrijf om een Schelse kleiput te dempen. Daarover loopt er op dit moment een openbaar onderzoek bij het gemeentebestuur van Schelle tot 26 januari. Naar aanleiding van dit dossier besliste het […]