Mandatarissen

Tom De Vries
Burgemeester, bevoegd voor openbare werken, sport, feestelijkheden, veiligheid, brandweer, politie, burgerlijke stand en bevolking.

Bart Van der Velde
Eerste Schepen Financiën, begroting – Jeugd, speelpleinwerking – Personeelszaken – Verkeer, verkeersinfrastructuur, mobiliteit

Walter Troch
Schepen  en OCMW-voorzitter.

Bevoegd voor maatschappelijk werk, sociale zaken, welzijnsbeleid – Bejaarden, derde leeftijd – Huisvesting, sociale woningbouw

Zitten ook in de gemeenteraad voor Open VLD:

Anne Troch

Tiffany Van den Berge

Dirk Vermant

Jan Van de Velde

Peter Laureys (fractieleider)

 

Zitten ook in de OCMW-raad voor Open VLD:

Sofie Terreur

Frank Collier