Mandatarissen

 

Tom De Vries
Burgemeester, bevoegd voor Politie, brandweer, burgerlijke stand, veiligheid, vreemdelingenzaken, feestelijkheden, ruimtelijke ordening, openbare werken, sport en dierenwelzijn

Bart Van der Velde
Tweede Schepen Financiën, personeel en mobiliteit

Ellen Brits
Derde SchepenBevoegd voor Communicatie, participatie, cultuur, lokale economie, wijkwerking en jeugd

Anne Troch
Vijfde Schepen

Bevoegd voor OCMW, woonbeleid, seniorenbeleid, welzijn, armoedebestrijding en gelijke kansenbeleid

Zitten ook in de gemeenteraad voor Open VLD:

Aline Jacobs

Evelyn Ibie

Jan Van de Velde (Fractieleider)

Sofie Huygelen

Steven Mattheus (Voorzitter Gemeenteraad)

Tiffany Van den Berge

Zitten ook in het bijzonder commitee voor sociale zaken voor Open VLD:

An Vermant

Matti De Laet

Peter Jansegers