Nooit zo weinig inbraken

Nooit zo weinig inbraken

Nieuw in 2019 was de start het overlastteam, dat specifiek werkt op plaatsen en
momenten, bijvoorbeeld waar storende lawaaimakers of sluikstorters zijn. “Zo
willen we iedereen laten voelen dat de lokale politie er daadwerkelijk is voor alle
inwoners van de Rupelstreek”, zegt burgemeester en voorzitter van de politie-
zone Tom De Vries.

De politiezone Rupel legt een jaarverslag 2019 met mooie cijfers voor.
Er gebeurden 95 inbraken, nooit zo weinig in de Rupelstreek. Er viel geen enkele verkeersdode. Het aantal GAS-boetes steeg met ruim 60 procent, tot 9.003.

De politiezone Rupel kan een jaarverslag 2019 met mooie cijfers voorleggen. Het politiekorps breidde vorig jaar uit van 121 naar 130 medewerkers.
“Er gebeurden 95 effectieve inbraken, 37 minder dan in 2018. Sinds het ontstaan van de politiezone Rupel waren er nooit zo weinig woninginbraken. Al blijft elke inbraak er natuurlijk nog altijd één te veel”, zegt burgemeester en voorzitter van het politiecollege Tom De Vries.

Er werden vorig jaar 19.022 processenverbaal geschreven, waarvan 6.614 pv’s voor snelheidsovertredingen.
Er werden 97.721 voertuigen gecontroleerd op snelheid met bemande controles.
Hiervan reden 3.967 bestuurders (4,1%) te snel.

3.525 chauffeurs kregen een flitsboete in de bus.
Nieuw in 2019 waren de gerichte acties ‘snelheidscontrole met interceptie’
waarbij 442 chauffeurs onmiddellijk aan de kant moesten en geconfronteerd werden met hun zware voet. Ook de onbemande
camera’s misten hun doel niet:
2.382 chauffeurs reden te snel door de trajectcontroles.
Er waren 178 verkeersongevallen met gewonden. Dat zijn er acht meer dan in 2018. Maar er viel vorig jaar geen enkel dodelijk
verkeersslachtoffer in de Rupelstreek.
Het aantal GAS-boetes steeg in 2019 met ruim 60 procent, van 5.576 tot 9.003. Die sterke stijging is te verklaren door de uitbreiding van het aantal
vrachtwagensluizen. In 2019 werden dankzij de ANPR-camera’s 6.780 vrachtwagens betrapt die onrechtmatig door dorpskernen reden, waarvan 4.136 in Niel.
Bij alcoholcontroles werden 8.566 chauffeurs gecontroleerd, van wie er 169 positief bliezen.
Met 2,0% overtreders is dit een sterke daling tegenover de 2,7% overtreders in 2018.
Vorig jaar startte ook het overlastteam, dat werkt op specifieke plaatsen en momenten, bijvoorbeeld waar storende lawaaimakers of sluikstorters zijn.
“Zo willen we iedereen laten voelen dat de lokale politie er daadwerkelijk is voor alle inwoners van de Rupelstreek”, besluit Tom De Vries.

Onroerende voorheffing daalt

“Het investeringsbudget werd opnieuw bekeken. We gaan voorzichtiger investeren en sturen bij waar nodig. De coronacrisis verplicht ons daar ook toe”, zegt burgemeester Tom De Vries.

De Nielse gemeenteraad heeft de onroerende voorheffing teruggedraaid van 1550 naar 1263 opcentiemen. De oorspronkelijke verhoging wordt gehalveerd. Deze daling is één van de 12 punten van het Nielse coronaplan.

En toen kwam corona… Deze crisis heeft een grote impact op vele Nielenaren. Ook op de budgetten van de gemeente.
De Vlaamse regering laat daarom uitzonderlijk toe het tarief van de onroerende voorheffing nog dit jaar te wijzigen. De onroerende
voorheffing daalt van 1550 naar 1263 opcentiemen, voor de volledige legislatuur.
De kosten van de coronacrisis maken een verdere daling niet mogelijk. Het bestuur schat dat deze, en een mogelijke tweede golf, een kostenplaatje heeft van minstens 700.000 euro. Tal van inkomsten vallen weg en er zijn vele extra kosten zoals de mondmaskers voor alle Nielenaren en de Nielse bijdrage voor de triagepost aan het ziekenhuis in Rumst…

“Investeren blijft nodig. Maar we gaan voorzichtiger investeren. Dat hebben vele Nielenaren ons de voorbije maanden ook duidelijk gevraagd. Het investeringsbudget werd opnieuw bekeken. We blijven dat streng opvolgen. En sturen bij waar nodig. Deze crisis verplicht ons daar ook toe”,
zegt burgemeester Tom De Vries.
“Investeringen worden verder gespreid in de tijd. Zes miljoen aan investeringen schuiven door naar de eerste jaren van de volgende legislatuur, vanaf 2025.”

De Bib verhuist!

De Bib verhuist!

De bibliotheek in de Antwerpsestraat 24 (foto) verhuist in de week van 22 juni naar de Emile Vanderveldelaan 30, het vroegere ING-bankkantoor dat verbouwd werd. 📚 

“Tijdens en na de verhuis zal de bibliotheek enkele weken gesloten blijven. Boeken kunnen afgehaald worden tot ten laatste woensdag 17 juni. Vanaf midden juli is iedereen welkom op de nieuwe locatie. De exacte heropeningsdatum is nog niet bekend”, zegt Ellen Brits, schepen van Cultuur en Bibliotheek.

Tijdens de sluiting van de bibliotheek in Niel, kan iedereen terecht in het filiaal van de bibliotheek in Hemiksem, in de Heuvelstraat 111-117.

Cafés en restaurants gaan terug open!

Cafés en restaurants gaan terug open!

Vanaf morgen, maandag, kan en mag het weer: een terrasje doen.

Schepen Ellen Brits, bevoegd voor lokale economie, heeft een plan voor de herstart van de Nielse horeca klaar. “Door de veiligheidsmaatregel van anderhalve meter afstand houden, kunnen er minder klanten op het terras zitten dan normaal. Daarom geven we horecazaken de mogelijkheid hun terrassen uit te breiden. De belangrijkste voorwaarde daarbij was de veiligheid. Het gemeentebestuur biedt uitzonderlijk voor die grotere terrassen, indien nodig, ook gratis tafels en stoelen aan.”

Santé! 🍹🍻 Maar denk eraan: respecteer de veiligheidsmaatregelen.

Onroerende voorheffing verlaagt

Het gemeentebestuur van Niel maakte eerder al een 12-puntenplan bekend om de gemeente door de coronaperiode te loodsen. Een ervan was de gedeeltelijke verlaging van de onroerende voorheffing, als steunmaatregel voor bewoners, verenigingen en bedrijven. De gemeenteraad heeft de onroerende voorheffing teruggedraaid van 1550 naar 1263 opcentiemen. De oorspronkelijk voorziene verhoging wordt zo gehalveerd.

Normaal is er na 31 januari geen mogelijkheid meer om het tarief van de onroerende voorheffing te verlagen.
Maar de Vlaamse regering laat dit in 2020 uitzonderlijk wel toe voor gemeenten die dit willen doen als coronamaatregel.

De onroerende voorheffing daalt van 1550 naar 1263 opcentiemen, en dit voor de volledige legislatuur. De oorspronkelijke verhoging was te sterk in het licht van deze nieuwe, onzekere tijden. Anderzijds heeft de coronacrisis ook een impact op de eigen gemeentelijke budgetten. Het gemeentebestuur voorziet dat de coronacrisis 700.000 euro zal kosten voor Niel in de jaren 2020 en 2021.

Dat gaat van de aankoop van de gratis mondmaskers voor de inwoners (50.000 euro), over het vrijstellen van huur van gemeentelijke lokalen,
de bijdrage voor de triagepost aan het ziekenhuis in Reet tot de te verwachten minderopbrengst uit de aanvullende personenbelasting (350.000 euro).

Het schepencollege voorziet daarom een buffer van 700.000 euro om deze golf en een eventuele tweede golf, in de herfst van dit jaar, op te vangen. De investeringen worden verder gespreid in de tijd zodat er voor ongeveer 6 miljoen investeringen worden uitgesteld naar de eerste jaren van de volgende legislatuur, vanaf 2025.
Ook worden een aantal verkopen en overdrachten doorgevoerd.

“We zijn hier absoluut niet lichtzinnig over één nacht ijs gegaan”, benadrukt burgemeester Tom De Vries
(Open VLD), bevoegd voor Financiën. “Samen met de administratie hebben we de nodige berekeningen gemaakt en ook naar het investeringsbudget gekeken. Investeren blijft nodig. Maar we gaan de komende jaren minder stevig én voorzichtiger investeren. We zetten de tering naar de nering. Dat hebben vele Nielenaren ons de voorbije maanden ook duidelijk gevraagd. We pasten het investeringsplan aan en schrappen de komende jaren 9 miljoen aan investeringen. Dat brengt het investeringsbudget voor deze
legislatuur op 13,2 miljoen euro.”

Zodra de coronacrisis het mogelijk maakt, wordt ook het onderzoek voortgezet naar woningen in Niel met een vandaag nog zeer laag kadastraal inkomen. Een driehonderdtal woningen komen in het vizier, die onderzocht moeten worden door de aanwijzend schatter en het kadaster. Dit zijn de woningen in Niel die, volgens de gegevens van het kadaster nog geen badkamer of sanitair hebben. Waarschijnlijk hebben die woningen, na een grondige verbouwing, vandaag wel een badkamer en sanitair. Dus zijn die woningen ook meer waard.
Deze ongelijkheid wil het gemeentebestuur zo snel mogelijk rechttrekken. Nadien wordt deze aanpak verder geëvalueerd.

Help Niel mee opfleuren en hang positieve boodschappen aan waslijn

Help Niel mee opfleuren en hang positieve boodschappen aan waslijn

Een heel leuk idee van Tiffany Van den Berge en An Vermant om Niel een beetje op te fleuren in deze stille tijd. “Hang een mooie tekening of een positieve boodschap aan een van de waslijnen.

Een heel leuk idee van Tiffany Van den Berge en An Vermant om Niel een beetje op te fleuren in deze stille tijd. "Hang een mooie tekening of een positieve boodschap aan een van de waslijnen.

Slået op af Open VLD NielOnsdag den 22. april 2020
12 Puntenplan voor Niel

12 Puntenplan voor Niel

Voor de lokale middenstand.
Voor alle mensen in het dorp.
Na vele weken, dagen en uren rekenwerk zijn wij klaar om bij te sturen waar nodig.
Dit zijn onze engagementen, hier gaan wij voor! 
Gewoon doen, tegen Covid-19!

Het onderstaande plan heeft de coalitie NVA – Niel en OpenVLD Niel samen opgemaakt om zo de Nielenaren zo veel mogelijk te helpen.

12-puntenplan voor Niel

De gevolgen van de coronacrisis raken ons allemaal. Ze treffen burgers, bedrijven, horeca, handelszaken en verenigingen hard. Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. Daarom heeft het college een 12-puntenplan uitgewerkt om de impact van de coronacrisis te beperken. Het 12- puntenplan is een engagement. De ermee verband houdende beslissingen zullen op het juiste moment in het college worden geformaliseerd en aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Uiteraard wordt er bijgestuurd, als dat nodig blijkt te zijn en staat het college open voor andere constructieve maatregelen.

1. Daling onroerende voorheffing

Het college engageert zich om de voorziene verhoging van de onroerende voorheffing deels terug te draaien, en dit gedeeltelijk al in 2020. De coronacrisis heeft niet alleen op burgers en bedrijven een impact, maar ook op de budgetten van de gemeenten. Daarom becijfert het college samen met de administratie de budgetten opnieuw.

2. Herbekijken van investeringen

Omdat de coronacrisis ook impact heeft op de financiën van de gemeente en op de timing van aannemers, herbekijkt het college ook het investeringsplan.

3. Uitstel betalingen lokale belastingen 2020

We verlenen de Nielenaren en Nielse bedrijven uitstel van betaling voor de lokale belastingen tot oktober. Het uitstel geeft extra financiële zuurstof. 

Het innen van GAS-boetes (gemeentelijke administratieve sancties) en hinderheffingen blijven wel doorlopen omdat handhaven nu meer dan ooit belangrijk is.

4. Extra subsidie voor onze verenigingen

Ook onze Nielse verenigingen worden getroffen door de coronacrisis. Het afgelasten van activiteiten en evenementen heeft gevolgen voor onze cultuur-, jeugd- en sportverenigingen. Daarom verhoogt het college de subsidie van de Nielse verenigingen voor 2020 met 25%. Zo milderen we de Corona-rekening voor ons dierbaar verenigingsleven.

5. Snelle betaling leveranciers

We betalen onze kleine lokale leveranciers prioritair. Klein gebaar dat de liquiditeitsnood van de leveranciers vermindert.

6. Geen terrasbelasting deze legislatuur

In Niel is er geen terrasbelasting. Dat houden we zo en gaan we dus zeker niet invoeren. De GRATIS terrasvergunningen voor het seizoen 2020 worden automatisch verlengd voor seizoen 2021. Toch wat administratieve rompslomp gespaard.

7. Huurvermindering concessiehouders

Handelszaken en verenigingen die gevestigd zijn in gemeentelijk patrimonium krijgen 25% vermindering op het jaarlijks concessiebedrag of huurbedrag. Indien de ‘lockdown-periode’ langer duurt dan 3 maanden wordt deze maatregel verder aangepast. Hopelijk volgen andere verhuurders van handelspanden hetzelfde voorbeeld.

8. Vrijstelling standgeld markt en geen kermis, geen standgeld

Onze vaste marktkramers krijgen drie maanden een vrijstelling van het standgeld voor de dinsdag- en zaterdagmarkt. We steken onze vaste marktkramers een hart onder de riem in deze moeilijke tijden. Ook hier geldt, net zoals bij de concessiehouders, dat we de maatregel aanpassen als de periode langer duurt.

Wanneer kermissen afgelast worden, betalen de kermisuitbaters geen standgeld.

9. Doorstart-promobudget lokale economie

Bij het opheffen van de strenge maatregelen zal het college de lokale economie daadkrachtig ondersteunen met een doorstart-promocampagne. In samenspraak met de adviesraad LEMO’N bekijken we hoe we dit juist aanpakken.

10. Extra budget buurtfeesten

Van zodra we terug mogen samenkomen met de buren, moedigen we dat graag aan. Daarom verdubbelen we het budget van de buurtfeesten van zodra feesten terug toegelaten zijn. We betalen deze bedragen uit in N-€urobons. Deze bon kan je uitgeven bij lokale handelaars. Win-winsituatie: fijne tijd met de buren én je steunt de lokale handelaar en lokale economie.

11. Politiek

Tot slot zal ook de politiek een duit in het zakje doen om al deze maatregelen mee te betalen. Zo verlagen we de zitpenningen van de raadsleden van 175 naar 135 euro per zitting. Daarnaast schaft het college de onkostenvergoeding van burgemeester en schepenen af voor de ganse legislatuur.

12. Sociaal plan

Los van dit 12-puntenplan met steunmaatregelen, maakten we voor onze inwoners een sociaal 10-puntenplan met bijzondere aandacht voor de zwakkeren en ouderen in Niel. Zij zijn het meest vatbaar voor het virus en de gevolgen ervan. We verliezen ook hen niet uit het oog.