Help Niel mee opfleuren en hang positieve boodschappen aan waslijn

Help Niel mee opfleuren en hang positieve boodschappen aan waslijn

Een heel leuk idee van Tiffany Van den Berge en An Vermant om Niel een beetje op te fleuren in deze stille tijd. “Hang een mooie tekening of een positieve boodschap aan een van de waslijnen.

Een heel leuk idee van Tiffany Van den Berge en An Vermant om Niel een beetje op te fleuren in deze stille tijd. "Hang een mooie tekening of een positieve boodschap aan een van de waslijnen.

Slået op af Open VLD NielOnsdag den 22. april 2020
Bestuursakkoord 2019-2024

Bestuursakkoord 2019-2024

& 10 Hoofdlijnen voor Niel

  • We blijven prioritair inzetten op een modern Niel. Er liggen immers nog grote uitdagingen voor ons voor wat betreft de staat van ons patrimonium (straten, pleinen, gebouwen, …) We houden het investeringsritme van de vorige legislatuur onverminderd aan. We proberen natuurlijk naar subsidies en alternatieve financieringsoplossingen te zoeken. HidroRio is hier al een voorbeeld van.
  • Daarnaast komt ook in de exploitatie uitgaven de nadruk nog meer te liggen op een mooi, sociaal en bruisend Niel, waar het voor iedereen, ongeacht afkomst, sociale klasse of seksuele voorkeur aangenaam om leven is. Om dit te realiseren zal er voldoende budgettaire ruimte worden voorzien in exploitatie voor nieuw beleid, zodat we hieromtrent effectief een versnelling hoger kunnen schakelen.
  • Naast modern en aangenaam zal ook duurzaamheid zowel op het vlak van energie-efficiënte, milieuvriendelijkheid als het behoud van open, groene ruimte, een rode draad zijn door het bestuursakkoord.
  • We zetten deze en komende legislaturen eveneens prioritair in op het verbeteren van de woonomstandigheden achter de voordeur en trachten door een pakket van maatregelen, verspreid over de verschillende beleidsdomeinen, de woonkwaliteit structureel te verbeteren.
  • Om deze doelstellingen te kunnen realiseren kijken we kritisch naar de bestaande exploitatie uitgaven en durven we hierin te schrappen. Budgetten voorzien omdat we ze al jaren doen, is geen optie meer. We durven keuzes maken.
  • Daarnaast hebben we ook een sterke administratie nodig om deze ambities waar te maken. We bouwen daarom ook onze organisatie verder uit en zetten het MAT in hun kracht door hen meer (operationele) beslissingsmacht te geven.
  • Langs de inkomstenkanten stellen we onszelf 2 grote doelstellingen. Enerzijds realiseren we opnieuw een taxshift, waarbij we nog meer ongewenst gedrag ontraden door het extra te belasten en gewenst gedrag stimuleren door de respectievelijke belastingen hierop verder te verlagen. Bij deze oefening krijgen ook duurzaamheid en eerlijkheid een prominente plaats. Om de vorige doelstellingen te kunnen financieren, realiseren we een structurele verhoging van de inkomsten door de belastingen op een slimme manier te verhogen tot de effectieve inkomsten op het Vlaamse gemiddelde zitten. Aangezien hoofdzakelijk de inkomsten uit de onroerende voorheffing vandaag de dag hier 60% onderliggen, verhogen we de opcentiemen hierop tot het Vlaamse gemiddelde van 360 € per inwoner. Daarnaast zetten we ook in op een actualisatie van onze KI’s. Naarmate de uitgevoerde controles effect hebben en het KI doorstijgt, kan er bekeken worden om de opcentiemen op de onroerende voorheffing opnieuw te laten dalen, zodat we ook hier rond het Vlaamse gemiddelde blijven. In deze filosofie belonen we daarnaast ook werken door de APB nog 2 keer te laten dalen, telkens met 0,1% per jaar, en dit in 2023 en 2024. De overige bestaande belastingen en retributies indexeren we éénmalig bij de start van de legislatuur met 15% en koppelen we ze daarna jaarlijks aan de index.
  • We opteren ook in de politieke besluitvorming voor een constructieve dialoog met de oppositie.
  • Constructieve burgerparticipatie en transparante communicatie, op het juiste moment, op de juiste manier en met de juiste verwachtingen, staat steeds centraal.
  • We zetten sterk in op intergemeentelijk samenwerken om onze bestuurskracht te verhogen, maar durven ook kritisch kijken naar reeds bestaande intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Alle opties zijn open bespreekbaar als aangetoond wordt dat de Nielenaar er financieel en/of qua dienstverlening beter van wordt.

Werken rond 9 centrale thema’s:

Continue reading →
Feest van de Burgemeester

Feest van de Burgemeester

#teamburgemeester

Met enige trots wensen we jullie allemaal uit te nodigen voor het FEEST VAN DE BURGEMEESTER, onze eigen Tom De Vries.

Het feest gaat dit jaar door op zaterdag 7 september, de deuren van cafe Den Tighel openen om 20:00.

Eerst starten we met een optreden van Double Dutch, deze band brengt nummers van de voorbije 60 jaar smeer je benen alvast in voor hun swing, soul, country, early rhythm en blues geweld.

Daarna komt ons Nielse DJ team Sound Events het beste van hunzelf geven, op de vorige editie hebben ze het dak er gewoon afgespeeld!

Zij worden gevolgd door een jong talent wederom opgegroeid in de Nielse klei, DJ@ITDUDE, dit jonge geweld heeft reeds het beste van zichzelf mogen geven op/in  Ikon, Versuz, Replay en Summerfest.

Tickets kan je in VVK bestellen via openvldniel.voorzitters@gmail.com of door langs te gaan in Cafe Den Tighel.

Wij kijken er naar uit om je te mogen ontvangen!

Volg alvast de pagina op facebook:
https://www.facebook.com/Feest-van-de-burgemeester-110333256969980/

En zet je op aanwezig op het event!:
https://www.facebook.com/events/1278958605616467/

Open Vld kiest voorzittersduo

Open Vld kiest voorzittersduo

De leden van Open Vld Niel hebben een nieuw partijbestuur en, voor het eerst, een voorzittersduo verkozen. Michiel Hermans en An Vermant, nemen samen het roer van de grootste partij in Niel in handen.  

Michiel Hermans werd verkozen als nieuwe partijvoorzitter, An Vermant is co-voorzitter. Met zowel Michiel als An, een man én een vrouw, aan het roer van de partij geeft Open Vld een duidelijk signaal. Met Michiel Hermans (32) wordt voor het eerst ook een Jong Vld’er voorzitter. Michiel was in zijn jeugdjaren lange tijd voorzitter en bestuurslid van het Nielse jeugdhuis Jokot en lid van de Nielse jeugdraad. An Vermant (48) is oud-scout. Ze is al vele jaren actief als vrijwilliger, onder meer in de Sint-Hubertusschool. Michiel en An brengen zo samen heel waardevolle ervaring uit het Nielse verenigingsleven mee naar Open Vld.Zowel Michiel als An hebben sinds de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar de politieke microbe te pakken. “Open Vld Niel levert en doet prachtig werk, met een heel sterk en ambitieus ‘team burgemeester’. We willen samen blijven werken en bouwen aan de partij. Om Open Vld Niel, samen, nog groter en sterker te maken. Dat gaan we doen, samen met zoveel mogelijk Nielenaren. We willen luisteren naar alle ideeën. Want Niel, dat zijn wij, allemaal samen”, vertellen Michiel en An.