Thuiskomen in je buurt – integratie

Thuiskomen in je buurt – integratie

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers heeft samen met het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie 26 projecten geselecteerd om nieuwkomers in contact te brengen met autochtone Vlamingen. Elk van de proefprojecten ontvangt 40.000 euro. Daartoe behoort ook ‘Thuiskomen in je buurt’ van de gemeenten Aartselaar, Boom, Niel, Hemiksem, Rumst en het intergemeentelijk samenwerkingsverband Vlotter.

“Het doel van ‘Thuiskomen in je buurt’ is het opzetten van duurzame netwerken om effectieve participatie van inburgeraars in de gemeenten te bewerkstellingen”, zegt schepen voor welzijn Anne Troch.

“Een sociaal netwerk is enorm belangrijk”, weet ook gemeenteraadslid Evelyn Ibie, die in 1996 naar België kwam.
“Ik volgde drie jaar lang les om Nederlands te leren. Intussen begon ik te werken in de keuken van een woonzorgcentrum. Ik nam mijn lesboeken mee naar het werk. Tijdens de pauzes oefende ik Nederlands met mijn collega’s. En ik blijf nog altijd bijleren.
Vorige week ontdekte ik nog een nieuwe betekenis van een woord dat ik al lang ken. Als ik nu een woord fout gebruik, verbeteren mijn kinderen me. Nederlands leren heeft me sterk vooruit geholpen in het leven”, vertelt Evelyn.

https://www.hln.be/aartselaar/intergemeentelijk-integratieproject-krijgt-40-000-euro-vlaamse-subsidie~a0cc420b/

College dient bezwaar in tegen Schels Stort

College dient bezwaar in tegen Schels Stort

De afgelopen dagen is er heel wat ongerustheid ontstaan bij onze inwoners naar aanleiding van de plannen van een bedrijf om een Schelse kleiput te dempen.

Daarover loopt er op dit moment een openbaar onderzoek bij het gemeentebestuur van Schelle tot 26 januari.
Naar aanleiding van dit dossier besliste het schepencollege gisteren om alvast meer info op te vragen bij het Schelse gemeentebestuur. Bovendien vroegen we Schelle of zij tijdens het openbaar onderzoek geen digitale informatievergadering kunnen (laten) organiseren zodat het dossier voor iedereen duidelijk wordt.

Tenslotte zal het Nielse schepencollege op basis van de inhoud van het dossier een bezwaar neerleggen.
Let op: Het is de deputatie van de provincie Antwerpen die uiteindelijk de beslissing gaat nemen rond dit dossier. ( zie ook foto openbaar onderzoek) Van zodra we meer nuttige info ontvangen, zullen we dit ook bekend maken.

Boodschap van uw Burgemeester Tom De Vries

Boodschap van uw Burgemeester Tom De Vries

14 augustus 2020

Op 12 Augustus nam de gouverneur nieuwe maatregelen, tijd dus voor een nieuwe update door onze burgemeester, Tom de Vries.

Wij onthouden alvast:

?De mondmaskerplicht blijft behouden. Deze verplichting geldt niet op plaatsen en/of momenten waarop het risico op overdracht van het virus zo goed als uitgesloten. (Lees: je draagt het overal behalve waar je of je gezin alleen bent. Twijfel je, draag je het gewoon.)

?Op restaurant of op café mag je met je bubbel aan dezelfde tafel zitten. Dus uw gezin + 5 vaste contacten met een maximum van 10.
Horeca-zaken moeten sluiten om 01:00uur ipv om 23uur.

⏰ De avondklok geldt tussen 01:30u en 5u. Behalve voor essentiële verplaatsingen en mensen die terug uit vakantie komen.

?Samenscholingen van meer dan tien personen zijn verboden in de openbare ruimte. In deze groep van tien personen dienen de aanwezige minderjarigen meegeteld te worden.

❓Meer info kan je zeker op de FAQ van de gouverneur terugvinden:

https://www.cathyberx.be/taken-en-bevoegdheden/veiligheid/corona/faq.html?fbclid=IwAR2e4EzM3iJzZ0c1vep_VZh1al2qfSa7DHQGRSEAnpzbLkMgLUA8WV1FcRQ

Hou je gezond en zorg voor jezelf en je naasten!

Boodschap van uw Burgemeester Tom De Vries

Boodschap van uw Burgemeester Tom De Vries

10 augustus 2020

Update Corona

Zoals vorige week beloofd, probeer ik wekelijks een update te geven:

?nog steeds stijging van besmettingen nationaal. Waakzaamheid blijft geboden
?lichte daling in Niel: van 11 naar 7 eind vorige week
?Rupelstreek globaal nog steeds veel besmettingen

?Niel zet al enkele weken in op contact tracing
?zelf besmet? Leef de quarantaine strikt na!
?werk mee aan de contact tracing
? in contact geweest met iemand met een positieve test? Contacteer onmiddellijk de huisarts
?ga in quarantaine tot je de uitslag hebt
?werk mee aan de contact tracing!
? hulp nodig tijdens de quarantaine? Bel de BuurtZorglijn
?BuurtZorgLijn 03/451.11.10
?nog vragen bij besluit gouverneur?

https://www.cathyberx.be/taken-en-bevoegdheden/veiligheid/corona/faq.html?fbclid=IwAR0XFi4JEjbyMVlImg2xyTU2zufPZYESngqpADkNp1u87DvGeFweAv3bYVA

Boodschap van uw Burgemeester Tom De Vries

Boodschap van uw Burgemeester Tom De Vries

1 augustus 2020

Covid-update: Opnieuw een Covid-update voor Niel.
Ik had gehoopt dat nooit meer te moeten doen maar de cijfers in onze provincie en onze omgeving evolueren zorgwekkend.

Hou volgende regels steeds in het achterhoofd:

?hou afstand. 1,5 m altijd en overal.
? was echt heel veel je handen.
?beperk je gezinsbubbel tot Max 5 externe contacten buiten je gezin
?draag je mondneusmasker altijd en overal.
?beperk samenscholingen tot Max 10 personen
?hou je aan de opgelegde maatregelen.

Ben je positief getest?
?vraag aan al je contacten dat ze onmiddellijk de huisarts contacteren.
?hou je gezin en jezelf aan de huisquarantaine

Zorg goed voor je naasten en voor jezelf!

Extra steun!

Extra steun!

Goed nieuws voor onze Nielse sport-, jeugd- en cultuurverenigingen! Schepen van Jeugd en Cultuur Ellen Brits heeft een voorstel klaar om de verenigingen te ondersteunen. Dit voor een totaal bedrag van 104.250€. We zullen de subsidies dit jaar eenmalig met 50% optrekken en ook volgend jaar nog eens 25% extra geven.”

Dit voorstel werd dinsdagavond voorgelegd aan en unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad. En zal nu verder besproken worden met de adviesraden. “We kijken naar de noden van de verenigingen. We volgen dit op en zullen het budget verhogen als dat nodig blijkt”, zegt schepen Brits.

Dankjewel aan viceminister-president Bart Somers (Open VLD) en de Vlaamse regering om extra middelen vrij te maken.

Nooit zo weinig inbraken

Nooit zo weinig inbraken

Nieuw in 2019 was de start het overlastteam, dat specifiek werkt op plaatsen en
momenten, bijvoorbeeld waar storende lawaaimakers of sluikstorters zijn. “Zo
willen we iedereen laten voelen dat de lokale politie er daadwerkelijk is voor alle
inwoners van de Rupelstreek”, zegt burgemeester en voorzitter van de politie-
zone Tom De Vries.

De politiezone Rupel legt een jaarverslag 2019 met mooie cijfers voor.
Er gebeurden 95 inbraken, nooit zo weinig in de Rupelstreek. Er viel geen enkele verkeersdode. Het aantal GAS-boetes steeg met ruim 60 procent, tot 9.003.

De politiezone Rupel kan een jaarverslag 2019 met mooie cijfers voorleggen. Het politiekorps breidde vorig jaar uit van 121 naar 130 medewerkers.
“Er gebeurden 95 effectieve inbraken, 37 minder dan in 2018. Sinds het ontstaan van de politiezone Rupel waren er nooit zo weinig woninginbraken. Al blijft elke inbraak er natuurlijk nog altijd één te veel”, zegt burgemeester en voorzitter van het politiecollege Tom De Vries.

Er werden vorig jaar 19.022 processenverbaal geschreven, waarvan 6.614 pv’s voor snelheidsovertredingen.
Er werden 97.721 voertuigen gecontroleerd op snelheid met bemande controles.
Hiervan reden 3.967 bestuurders (4,1%) te snel.

3.525 chauffeurs kregen een flitsboete in de bus.
Nieuw in 2019 waren de gerichte acties ‘snelheidscontrole met interceptie’
waarbij 442 chauffeurs onmiddellijk aan de kant moesten en geconfronteerd werden met hun zware voet. Ook de onbemande
camera’s misten hun doel niet:
2.382 chauffeurs reden te snel door de trajectcontroles.
Er waren 178 verkeersongevallen met gewonden. Dat zijn er acht meer dan in 2018. Maar er viel vorig jaar geen enkel dodelijk
verkeersslachtoffer in de Rupelstreek.
Het aantal GAS-boetes steeg in 2019 met ruim 60 procent, van 5.576 tot 9.003. Die sterke stijging is te verklaren door de uitbreiding van het aantal
vrachtwagensluizen. In 2019 werden dankzij de ANPR-camera’s 6.780 vrachtwagens betrapt die onrechtmatig door dorpskernen reden, waarvan 4.136 in Niel.
Bij alcoholcontroles werden 8.566 chauffeurs gecontroleerd, van wie er 169 positief bliezen.
Met 2,0% overtreders is dit een sterke daling tegenover de 2,7% overtreders in 2018.
Vorig jaar startte ook het overlastteam, dat werkt op specifieke plaatsen en momenten, bijvoorbeeld waar storende lawaaimakers of sluikstorters zijn.
“Zo willen we iedereen laten voelen dat de lokale politie er daadwerkelijk is voor alle inwoners van de Rupelstreek”, besluit Tom De Vries.

Onroerende voorheffing daalt

“Het investeringsbudget werd opnieuw bekeken. We gaan voorzichtiger investeren en sturen bij waar nodig. De coronacrisis verplicht ons daar ook toe”, zegt burgemeester Tom De Vries.

De Nielse gemeenteraad heeft de onroerende voorheffing teruggedraaid van 1550 naar 1263 opcentiemen. De oorspronkelijke verhoging wordt gehalveerd. Deze daling is één van de 12 punten van het Nielse coronaplan.

En toen kwam corona… Deze crisis heeft een grote impact op vele Nielenaren. Ook op de budgetten van de gemeente.
De Vlaamse regering laat daarom uitzonderlijk toe het tarief van de onroerende voorheffing nog dit jaar te wijzigen. De onroerende
voorheffing daalt van 1550 naar 1263 opcentiemen, voor de volledige legislatuur.
De kosten van de coronacrisis maken een verdere daling niet mogelijk. Het bestuur schat dat deze, en een mogelijke tweede golf, een kostenplaatje heeft van minstens 700.000 euro. Tal van inkomsten vallen weg en er zijn vele extra kosten zoals de mondmaskers voor alle Nielenaren en de Nielse bijdrage voor de triagepost aan het ziekenhuis in Rumst…

“Investeren blijft nodig. Maar we gaan voorzichtiger investeren. Dat hebben vele Nielenaren ons de voorbije maanden ook duidelijk gevraagd. Het investeringsbudget werd opnieuw bekeken. We blijven dat streng opvolgen. En sturen bij waar nodig. Deze crisis verplicht ons daar ook toe”,
zegt burgemeester Tom De Vries.
“Investeringen worden verder gespreid in de tijd. Zes miljoen aan investeringen schuiven door naar de eerste jaren van de volgende legislatuur, vanaf 2025.”

De Bib verhuist!

De Bib verhuist!

De bibliotheek in de Antwerpsestraat 24 (foto) verhuist in de week van 22 juni naar de Emile Vanderveldelaan 30, het vroegere ING-bankkantoor dat verbouwd werd. ? 

“Tijdens en na de verhuis zal de bibliotheek enkele weken gesloten blijven. Boeken kunnen afgehaald worden tot ten laatste woensdag 17 juni. Vanaf midden juli is iedereen welkom op de nieuwe locatie. De exacte heropeningsdatum is nog niet bekend”, zegt Ellen Brits, schepen van Cultuur en Bibliotheek.

Tijdens de sluiting van de bibliotheek in Niel, kan iedereen terecht in het filiaal van de bibliotheek in Hemiksem, in de Heuvelstraat 111-117.

Cafés en restaurants gaan terug open!

Cafés en restaurants gaan terug open!

Vanaf morgen, maandag, kan en mag het weer: een terrasje doen.

Schepen Ellen Brits, bevoegd voor lokale economie, heeft een plan voor de herstart van de Nielse horeca klaar. “Door de veiligheidsmaatregel van anderhalve meter afstand houden, kunnen er minder klanten op het terras zitten dan normaal. Daarom geven we horecazaken de mogelijkheid hun terrassen uit te breiden. De belangrijkste voorwaarde daarbij was de veiligheid. Het gemeentebestuur biedt uitzonderlijk voor die grotere terrassen, indien nodig, ook gratis tafels en stoelen aan.”

Santé! ?? Maar denk eraan: respecteer de veiligheidsmaatregelen.