In het najaar van 2021 voerde Audit Vlaanderen een organisatie-audit uit in het lokaal bestuur Niel.
Het eindrapport is klaar en bevat zo’n 17 aanbevelingen om mee aan de slag te gaan. Open Vld Niel is alvast klaar om met de aanbevelingen aan de slag te gaan.

De 17 aanbevelingen van Audit Vlaanderen hebben onder andere te maken met het actualiseren van het organogram en het scherpstellen van rollen en verantwoordelijkheden in de organisatie.

Kijken naar organisatie

Belangrijk om mee te geven is dat Audit Vlaanderen geen waardeoordeel velt over het gevoerde beleid. Nee, Audit Vlaanderen kijkt enkel naar de organisatie. De organisatieaudit maakt een foto van de organisatie en houdt geen rekening met de geschiedenis of de context.

Het houdt ook geen rekening met welk traject er al is afgelegd.

Sterke punten

Naast de 17 aanbevelingen i.v.m. de organisatie, identificeerde Audit Vlaanderen ook een aantal sterke punten. Op heel wat vlakken spreekt het rapport van een doortastende aanpak. Ook beoordeelde Audit Vlaanderen heel wat gemeentelijke initiatieven positief. Naar aanleiding van de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 heeft de organisatie een degelijk en interactief beleidsplanningsproces doorlopen. Bovendien kon Audit Vlaanderen een aantal recente initiatieven in het HR-beleid (rechtspositieregeling, arbeidsreglement, deontologische code, …) van de gemeente appreciëren.

Verder werken

De conclusies uit het rapport zijn voor ons helder. De uitdagingen zijn groot voor onze gemeente. Op een aantal vlakken moet het beter. We beschouwen dit rapport dan ook als een waardevol hulpmiddel bij het verbetertraject dat nu loopt. Het gaat ook niet over het aanduiden van schuldigen, maar over het opnemen van verantwoordelijkheid. Al onze mandatarissen steken de handen uit de mouwen om onze organisatie nog beter te maken. Een efficiënte en moderne gemeente voor alle Nielenaren, dat is waar we elke dag opnieuw voor gaan. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *