Anne Troch

Als mama van twee kindjes kent gemeenteraadslid Anne Troch (36), op plaats 4, de noden van jonge gezinnen. Kinderopvang, veilige schoolroutes en leuke speelmogelijkheden: het blijven aandachtspunten. De voorbije zes jaar leerde Anne als gemeenteraadslid de wereld van onder meer openbare werken, verkeer, ruimtelijke ordening, woonbeleid en leefmilieu kennen. Via de beheerraad van de bibliotheek denkt Anne mee over de nieuwe bib. “Lezen is heel belangrijk voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. Daarom is de nabijheid van een goede, voor jong en oud, toegankelijke bibliotheek noodzakelijk. De samenwerking met Hemiksem en Schelle, via Ivebica, moet een meerwaarde zijn.” Anne wil ook mee haar schouders zetten onder een duurzaam sociaal beleid dat beantwoordt aan de noden van kinderen, jongeren, volwassenen en senioren, met aandacht voor de sociaal zwakkeren. Anne wil zich ook de komende jaren voluit blijven inzetten
voor Niel.