Voor de lokale middenstand.
Voor alle mensen in het dorp.
Na vele weken, dagen en uren rekenwerk zijn wij klaar om bij te sturen waar nodig.
Dit zijn onze engagementen, hier gaan wij voor! 
Gewoon doen, tegen Covid-19!

Het onderstaande plan heeft de coalitie NVA – Niel en OpenVLD Niel samen opgemaakt om zo de Nielenaren zo veel mogelijk te helpen.

12-puntenplan voor Niel

De gevolgen van de coronacrisis raken ons allemaal. Ze treffen burgers, bedrijven, horeca, handelszaken en verenigingen hard. Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. Daarom heeft het college een 12-puntenplan uitgewerkt om de impact van de coronacrisis te beperken. Het 12- puntenplan is een engagement. De ermee verband houdende beslissingen zullen op het juiste moment in het college worden geformaliseerd en aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Uiteraard wordt er bijgestuurd, als dat nodig blijkt te zijn en staat het college open voor andere constructieve maatregelen.

1. Daling onroerende voorheffing

Het college engageert zich om de voorziene verhoging van de onroerende voorheffing deels terug te draaien, en dit gedeeltelijk al in 2020. De coronacrisis heeft niet alleen op burgers en bedrijven een impact, maar ook op de budgetten van de gemeenten. Daarom becijfert het college samen met de administratie de budgetten opnieuw.

2. Herbekijken van investeringen

Omdat de coronacrisis ook impact heeft op de financiën van de gemeente en op de timing van aannemers, herbekijkt het college ook het investeringsplan.

3. Uitstel betalingen lokale belastingen 2020

We verlenen de Nielenaren en Nielse bedrijven uitstel van betaling voor de lokale belastingen tot oktober. Het uitstel geeft extra financiële zuurstof. 

Het innen van GAS-boetes (gemeentelijke administratieve sancties) en hinderheffingen blijven wel doorlopen omdat handhaven nu meer dan ooit belangrijk is.

4. Extra subsidie voor onze verenigingen

Ook onze Nielse verenigingen worden getroffen door de coronacrisis. Het afgelasten van activiteiten en evenementen heeft gevolgen voor onze cultuur-, jeugd- en sportverenigingen. Daarom verhoogt het college de subsidie van de Nielse verenigingen voor 2020 met 25%. Zo milderen we de Corona-rekening voor ons dierbaar verenigingsleven.

5. Snelle betaling leveranciers

We betalen onze kleine lokale leveranciers prioritair. Klein gebaar dat de liquiditeitsnood van de leveranciers vermindert.

6. Geen terrasbelasting deze legislatuur

In Niel is er geen terrasbelasting. Dat houden we zo en gaan we dus zeker niet invoeren. De GRATIS terrasvergunningen voor het seizoen 2020 worden automatisch verlengd voor seizoen 2021. Toch wat administratieve rompslomp gespaard.

7. Huurvermindering concessiehouders

Handelszaken en verenigingen die gevestigd zijn in gemeentelijk patrimonium krijgen 25% vermindering op het jaarlijks concessiebedrag of huurbedrag. Indien de ‘lockdown-periode’ langer duurt dan 3 maanden wordt deze maatregel verder aangepast. Hopelijk volgen andere verhuurders van handelspanden hetzelfde voorbeeld.

8. Vrijstelling standgeld markt en geen kermis, geen standgeld

Onze vaste marktkramers krijgen drie maanden een vrijstelling van het standgeld voor de dinsdag- en zaterdagmarkt. We steken onze vaste marktkramers een hart onder de riem in deze moeilijke tijden. Ook hier geldt, net zoals bij de concessiehouders, dat we de maatregel aanpassen als de periode langer duurt.

Wanneer kermissen afgelast worden, betalen de kermisuitbaters geen standgeld.

9. Doorstart-promobudget lokale economie

Bij het opheffen van de strenge maatregelen zal het college de lokale economie daadkrachtig ondersteunen met een doorstart-promocampagne. In samenspraak met de adviesraad LEMO’N bekijken we hoe we dit juist aanpakken.

10. Extra budget buurtfeesten

Van zodra we terug mogen samenkomen met de buren, moedigen we dat graag aan. Daarom verdubbelen we het budget van de buurtfeesten van zodra feesten terug toegelaten zijn. We betalen deze bedragen uit in N-€urobons. Deze bon kan je uitgeven bij lokale handelaars. Win-winsituatie: fijne tijd met de buren én je steunt de lokale handelaar en lokale economie.

11. Politiek

Tot slot zal ook de politiek een duit in het zakje doen om al deze maatregelen mee te betalen. Zo verlagen we de zitpenningen van de raadsleden van 175 naar 135 euro per zitting. Daarnaast schaft het college de onkostenvergoeding van burgemeester en schepenen af voor de ganse legislatuur.

12. Sociaal plan

Los van dit 12-puntenplan met steunmaatregelen, maakten we voor onze inwoners een sociaal 10-puntenplan met bijzondere aandacht voor de zwakkeren en ouderen in Niel. Zij zijn het meest vatbaar voor het virus en de gevolgen ervan. We verliezen ook hen niet uit het oog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *